Zajęcia

AKADEMIA MALUCHA realizować będzie postawy wychowania przedszkolnego zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszystkie Dzieci zostaną objęte zajęciami dodatkowymi w ramach czesnego:
 

  • Język angielski (5 razy w tygodniu) – nauka języka obcego ma za zadanie rozwinąć chęci zdobywania wiedzy, rozpocząć naukę zapamiętywania, umożliwić poznawanie innych kultur a to wszystko odbywać się będzie poprzez zabawę.
  • Logorytmika (2 razy w tygodniu) – zajęcia wykorzystujące program ćwiczeń muzyczno-ruchowych ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej zapewniającej nabycie umiejętności rozróżniania dźwięków mowy, prawidłowego wymawiania głosek, wyrazów i zdań.
  • Zajęcia z elementami dogoterapii (1 az w tygodniu)
  • Zajęcia z elementami arteteapii (1 raz w tygodniu) – to spotkania dzieci z muzyką i sztuką, tworzenie rzeczy pięknych, nacechowanych artyzmem, pozwalających czerpać ze sztuki różnego rodzaju doznań, wzruszeń, wartości estetycznych, zachwytów.
  • Zajęcia z elementami tańca (1 raz w tygodniu) – kształcą i rozwijają umiejętności muzyczne i taneczne w formie zabawy.
  • Zajęcia korekcyjne, gimnatyka z elementami jogi (1 raz w tygodniu) – to profilaktyka i korekta wad postawy, stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego Dziecka, kształtowanie cech motorycznych.

Dzieci objęte zostaną fachowa opieką logopedyczną i psychologiczną.


Plan dnia Akademia Malucha dla Rodzica Klubik Maluszka
Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapital Ludzki      Unia Europejska